Zoca Gradnja d.o.o.

ARMIRANO BETONSKI STUBOVI

Namenjeni su za prihvatanje provodnika za prenos električne energije. proizvode se prema standardnom nizu sila za visine od 6 do 12 metara. primenjuju se kao krajnji, ugaoni, zatezni i noseći.

  
Cenovnik proizvoda (0.2 MB)
Cenovnik proizvoda
Katalog proizvoda (10.8 MB)
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda - nastavak (13.3 MB)
Katalog proizvoda - nastavak

Rss