Zoca Gradnja d.o.o.Pružamo kompletnu uslugu izgradnje objekata sa energetskim pasošima po sistemu "ključ u ruke". Kao generalni izvođač radova angažujemo podizvođače i koordiniramo njihovim radom u svakoj fazi gradnje; od pripreme zemljišta, preko postavljanja osnove objekta do podizanja krovne konstrukcije i izrade fasade. Kreiramo dinamičke planove koji se odnose na vreme završetka pojedinih faza, utrošeni materijal, broj angažovanih ljudi i opreme. Pratimo rezultate svake faze kroz vođenje građevinskih knjiga i dnevnika, preko kontrole kvaliteta gradnje do konačnog završetka objekta i predaje ključeva investitoru u ruke. Obezbeđujemo da tim licenciranih inženjera kontroliše i vrši nadzor svih poslova na gradilištu.


U procesu gradnje, iznad svega, postavljamo ostvarivanje ugovorenih ciljeva, gradnju po standardima kvaliteta građevinske struke i poštovanje ugovorene dinamike sa investitorom. Kao potvrda ovakvog načina rada su četiri objekta, kompletno izgrađena u ugovorenim rokovima, brzo, a po najnovijim standardima i propisima koji važe u građevinarstvu.